background-01.jpg

zdravice

Pozdrav

Ministr kultury Daniel Herman

Vážení návštěvníci, milí přátelé německojazyčného divadla,

Pražský divadelní festival německého jazyka otvírá tímto ročníkem třetí dekádu své existence;
za dvě uplynulá desetiletí přitom osvědčil svou životnost a získal si stálou přízeň českého i zahraničního publika. V Praze, jejíž kulturně nejbohatší období byla v minulosti vždy spojena s významným podílem německojazyčného vlivu, je místo takového festivalu přirozené a organicky rozšiřuje základnu
pro vzájemnou inspiraci a uměleckou spolupráci. Je pro mě proto upřímnou radostí přebírat nad festivalem záštitu a pokládám za přirozené, že jej Ministerstvo kultury významně finančně podporuje.
Také program letošního ročníku je příslibem divácky atraktivních inscenací, které nic neslevují z umělecké kvality, s níž je festival tradičně spojován. Organizátoři neopomíjí čtyřsetleté shakespearovské výročí, jež připomínají berlínskou inscenací Hamlet. Nedovolují však současně, aby jím byl zastíněn letošní ústřední motiv, jímž je přiznaná politická výpověď. I tím jsou pro mne inscenace tohoto ročníku pozoruhodné: nesklouzávají do prvoplánových agitek, současně se však jasně vyjadřují k palčivým tématům postavení menšin či uprchlictví. A to nejen na v zásadě bezpečné matérii druhé světové války, ale i v kontextech
zcela současných. Myslím, že právě to má dobré divadlo dělat.
Děkuji všem organizátorům festivalu za jejich úsilí, vystupujícím umělcům přeji mnoho úspěchů
a nám divákům pak hluboké kulturní zážitky.

Daniel Herman,
ministr kultury České republiky


 

Předsedkyně správní rady ČNFB
Petra Ernstbergerová

Vážené dámy a pánové, milí přátelé divadla,

s Pražským divadelním festivalem opět přichází do Česka kousek té nejvybranější německé kultury – a s ní i nové svěží perspektivy, impulzy a inspirace. Mnoho českých jevišť v těchto dvou svátečních týdnech pozdního podzimu rozkvete a promění se v pulzující agoru, místo, kde se lidé setkávají, živě debatují, leccos zpochybňují a tu a tam se přou: kde zkrátka probíhá intenzivní diskuze.
Od počátku bylo hlavním cílem Pražského divadelního festivalu proměnit divadlo ve věc veřejnou.
A Česko-německému fondu budoucnosti je ctí a potěšením, že i letos může přispět k tomu,
aby se vynikající německojazyčné inscenace festivalu představily širokému českému publiku.
Odvážná konfrontace s jinými, často i nepohodlnými názory a pohled za naše vlastní – národní, kulturní, osobní – humna ke vzdálenějším horizontům jsou v našich očích tím nejúčinnějším
lékem proti tomu, co tak trefně diagnostikuje letošní festivalové motto „Virus my".
Organizátorům festivalu patří náš respekt a srdečný dík za to, že se odvážně pustili do boje
proti tomuto viru a činí nás tím ne-li imunními, pak zcela jistě ostražitějšími.

Klobouk dolů – oponu nahoru!

Petra Ernstbergerová,
předsedkyně správní rady Česko-německého fondu budoucnosti