19.11.—1.12.
2017

stanovy

Cena Josefa Balvína

Preambule

Cenu Pražského divadelního festivalu německého jazyka vyhlašuje každoročně vedení festivalu. Cena je udělována nejlepší inscenaci původního německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v uplynulé sezóně. 
Cílem soutěže je podpořit umělecky kvalitní inscenace německy píšících autorů na českých scénách, přispět ke zvýšení povědomí o českém divadle v německy mluvících zemích a vystavit vítěznou inscenaci přímé konfrontaci s vybranými inscenačními počiny německy mluvících zemí.

Stanovy soutěže

1) Cenu vyhlašuje každoročně Pražský divadelní festival německého jazyka, a to vždy na začátku nové divadelní sezóny. Přihláška do soutěže bude k dispozici na webové stránce festivalu, popř. je možno zažádat na adrese festivalu o její zaslání. Přihláška musí obsahovat: název divadla, název inscenace, jméno autora a datum premiéry či prvních repríz.

2) Do soutěže o tuto cenu se může přihlásit každý profesionální divadelní subjekt, který v dané sezóně, nejpozději však do 31.5., nastuduje v českém jazyce text německy píšícího autora.

3) Přihlášené inscenace budou vyhodnoceny čtyřčlennou porotou. Porota do 15. června vybere vítěze a bude o svém verdiktu informovat grémium, v němž bude zastoupeno vedení a dramaturgie festivalu a generální partner. Náklady spojené s prací poroty hradí festival.

4) Cena Pražského divadelního festivalu německého jazyka je určena tvůrčímu týmu v čele s režisérem. Součástí ceny je zařazení oceněné inscenace do programu ročníku festivalu, následujícího po dané sezóně. Cena bude předána zástupcem poroty před nebo po představení oceněné inscenace na festivalu.

Současné složení poroty: Eva Langšádlová, Marie Reslová, Tomáš Stanislavčík, Dora Viceniková

Porota v letech 2002 - 2011: Radmila Hrdinová, Jana Machalická, Zdeněk A. Tichý, Milan Uhde