19.11.—1.12.
2017

stanovy

Cena Josefa Balvína

Preambule

Cenu Pražského divadelního festivalu německého jazyka vyhlašuje každoročně vedení festivalu. Cena je udělována nejlepší inscenaci původního německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v uplynulé sezóně. 
Cílem soutěže je podpořit umělecky kvalitní inscenace německy píšících autorů na českých scénách, přispět ke zvýšení povědomí o českém divadle v německy mluvících zemích a vystavit vítěznou inscenaci přímé konfrontaci s vybranými inscenačními počiny německy mluvících zemí.

Stanovy soutěže

1) Cenu vyhlašuje každoročně Pražský divadelní festival německého jazyka, a to vždy na začátku nové divadelní sezóny. Přihláška do soutěže bude k dispozici na webové stránce festivalu, popř. je možno zažádat na adrese festivalu o její zaslání. Přihláška musí obsahovat: název divadla, název inscenace, jméno autora a datum premiéry či prvních repríz.

2) Do soutěže o tuto cenu se může přihlásit každý profesionální divadelní subjekt, který v dané sezóně, nejpozději však do 10.6., nastuduje v českém jazyce text německy píšícího autora.

3) Přihlášené inscenace budou vyhodnoceny porotou, o jejímž složení může po dohodě s vedením festivalu rozhodnout redakce Divadelních novin. Porota do 20. června vybere vítěze a bude o svém verdiktu informovat vedení festivalu. Náklady spojené s prací poroty hradí festival.

4) Cena Pražského divadelního festivalu německého jazyka je určena tvůrčímu týmu v čele s režisérem. Součástí ceny je zařazení oceněné inscenace do programu ročníku festivalu, následujícího po dané sezóně. Cena bude předána zástupcem poroty a zástupcem vedení festivalu před nebo po představení oceněné inscenace na festivalu.

Složení poroty 2017: Lenka Dombrovská, Josef Herman, Vladimír Hulec, Jan Kerbr, Lenka Šaldová

Složení poroty 2012-2016: Eva Langšádlová, Marie Reslová, Tomáš Stanislavčík, Dora Viceniková

Porota v letech 2002 - 2011: Radmila Hrdinová, Jana Machalická, Zdeněk A. Tichý, Milan Uhde