SHE SHE POP:

Testament

14. 11. pondělí 20:00 – 21:40
15. 11. úterý 19:30 – 21:40

Režie SHE SHE POP
Divadlo Archa
Na Poříčí 26
Praha 1  
mapa
koupit vstupenku

Ze všech výměnných obchodů, do nichž kdy budeme zataženi, je obchod mezi generacemi tím nejsložitějším a nejpochybnějším. She She Pop přizvali k TESTAMENTU na jeviště své vlastní otce. Divadlo se stává dějištěm utopického procesu: vyrovnání mezi generacemi.

Tak duchaplně a citlivě, tak dojemně a s tolika narážkami se tyto velké otázky našeho bytí na jevišti objevují jen zřídkakdy. Testament není ani antidivadlem ani divadlem obžaloby, je hrou o všudypřítomné, tolikrát zaklínané nepřehlednosti, tedy i o nejistotách, které z ní vznikají. Naprosto pozoruhodné." (Dirk Pilz, NZZ Online)

Pozváno na Berliner Theatertreffen 2011

/s českými titulky/