Podporujeme Ukrajinu!

Agresivní, výhružné a nebezpečné politické a vojenské aktivity Ruska nám připomínají nejtragičtější chvíle v moderních evropských dějinách. Je jediná cesta jak řešit jakékoliv spory mezi státy – jednání v rámci práva.
Myslíme na naše vynikající kolegy na Ukrajině i v Rusku, mezi nimiž máme řadu přátel. Věříme, že i oni jsou na straně demokracie, svobody a spolupráce bez válek a napadání. Nabízíme jim v případě nutnosti pomoc a podporu.

main-vlajkauk-6740.jpg

26. ročník festivalu

Vážení přátelé festivalu,
Pražský divadelní festival německého jazyka se konal již po šestadvacáté,
a to od 15. listopadu do 6. prosince 2021.
Děkujeme Vám všem za přízeň a těšíme se s vámi na viděnou při 27. ročníku!

Video-připomínka 26. ročníku festivalu pohledem Míši VideoLover: