Divadlo Na zábradlí, Praha, Divadlo Reduta, Brno
Franz Kafka, Daniel Špinar, Dora Viceníková:

Kabaret Kafka

8. 11. pátek 20:00 – 21:15

Režie Daniel Špinar
Divadlo Na zábradlí
Annenské nám. 5
Praha 1  
mapa
koupit vstupenku

CENA JOSEFA BALVÍNA 2013

KABARET KAFKA 
aneb Franz píše tatínkovi

Kafka zdaleka není tak temný, jak si myslíme… Nečekaný scénický výklad niterného Dopisu otci v kabaretních číslech!

Psaní bylo pro něho spásou i zatracením, službou ďáblu, posilou i trýzní, štěstím i zoufalstvím, překážkou na cestě životem i útočištěm v čase beznaděje a porážek. Kabaret Kafka zpracovává Kafkův nejslavnější dopis – Dopis otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu.

s německými titulky

www.nazabradli.cz