Výstava v Goethe-Institutu
Mikuláš Macháček a studio zetzetzet:

Plakáty theater.cz

Prosinec 2020

Goethe-Institut Praha
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1  
mapa

Pozdrav z výstavy a její on-line náhled ZDE.

Výstava pojímá deset ročníků Pražského divadelního festivalu německého jazyka a jeho nepřehlédnutelného grafického a vizuálního stylu, jehož autorem je Mikuláš Macháček a jeho spolupracovníci z ateliéru zetzetzet.

Tvorba Mikuláše Macháčka pro festival je neotřelá, razantní a výstižná – dokáže nacházet spojníky osobitého vizuálního stylu a vystihnout, zkomprimovat a znakem, obrazem či písmem plně zachytit dramaturgické zaměření daného ročníku. Soubor exponátů ukazuje každoroční hledání a nacházení vizuálu s novým estetickým nábojem, zároveň se v něm však projevuje kontinuita uměleckého výrazu a zcela svébytný rukopis.

Mikuláš Macháček a jeho tým spolupracovníků vytváří celkovou vizuální identitu festivalu již deset ročníků, tedy nejen layouty programových brožur, veškeré tiskoviny či webové stránky, ale i vtipný, nápaditý a zkratkou vystižený merchandising festivalu (trička, propisky, zrcátka, hrnečky, ale třeba i mýdlo). Grafika festivalu se v průběhu spolupráce s Mikulášem Macháčkem stala jeho nedílnou součástí, výrazovým prostředkem, který výstižně komunikuje dramaturgické záměry přehlídky.
Autory vizuální identity festivalu jsou tedy od roku 2011 Mikuláš Macháček a jeho spolupracovníci v grafickém studiu zetzetzet – Kateřina Baránková a Vojtěch Petrus.


Srdečně děkujeme Goethe-Institutu za poskytnutí prostor, podporu a vstřícnost při realizaci této výstavy.

www.zetzetzet.com
www.theater.cz