Michaela Kuklová, Philipp Schenker
z pozůstalosti Petera Lotara:

Radio Lotar

26. 11. pátek 20:00 – 21:30 koupit vstupenku

Eliadova knihovna – Divadlo Na zábradlí
Anenské náměstí 5, Praha 1  
mapa

Hrají: Philipp Schenker a Roman Horák

Dokumentární čtení & fragmentární rozhlasová hra o česko-švýcarském dramatikovi a spisovateli Peteru Lotarovi (1910–1986)

Kdo je Peter Lotar, který se pohybuje na pomezí několika státních, národnostních i ideových hranic, a co nám svým dílem vlastně chce sdělit? Je to zapálený politický dramatik nebo spisovatel-aktivista? Je to Čech? A přitom i Švýcar? 

Rozhlasový moderátor PS hledá krok za krokem odpovědi na tyto otázky společně s PL, který se nečekaně objeví jako host ve studiu. Pasáže z Lotarových textů do sebe zapadají jako jednotlivé cihly při stavbě zdi, přitom však pátrání oba nechtěně zavede na scestí Lotarova osudu… a také k jejich vlastním hranicím. 

Radio Lotar dává prostřednictvím fragmentů z Lotarových dopisů, autobiografických románů a také divadelních a rozhlasových her podmanivě nahlédnout do jeho pohnutého života i rozmanité spisovatelské činnosti, která stále překvapovala něčím novým.

Peter Lotar se znovu a znovu pokoušel najít odpovědi na bolestné zkušenosti válečných let, nelidskost a celospolečenskou otupělost i tragédie, jež zažil ve své rodině. Vlastní zážitky poutavě popisuje ve svých autobiografických románech „…domov můj“ a „Země, kterou ukáži tobě“.

Lotar ve svém díle zobrazuje člověka v mnoha hraničních situacích – při útěku, za války, se zkušeností ztráty rodiny. Protagonisté jeho děl přitom musejí nést následky svého jednání. Lotar nám však také ukazuje, jaké cesty tito lidé hledají, aby dosáhli změny. 

Hledání mezilidských hodnot přivedlo Lotara k takovým osobnostem, jako byli T. G. Masaryk, A. Schweitzer, G. B. Shaw a další myslitelé. Napsal mnoho rozhlasových her, v nichž čerpal ze životopisných pramenů a pracoval dokumentaristickými metodami.

Pořad Radio Lotar vznikl za podpory Švýcarského velvyslanectví v Praze a ve Vídni.

Česky a německy.

Foto: Vojtěch Polák