Terén Brno, Landestheater Niederösterreich Sankt Pölten
podle Franze Kafky, W. G. Sebalda a.j.:

Die Reise

19. 11. sobota 20:00 – 21:30 VYPRODÁNO
20. 11. neděle 20:00 – 21:30 koupit vstupenku

Režie Anna Klimešová
NoD
Dlouhá 33, Praha 1  
mapa

Hrají: Milada Vyhnálková, Matěj Šumbera, Tobias Artner, Marthe Lola Deutschmann

Mladá pražská režisérka Anna Klimešová se s německy a česky mluvícím souborem vydává na literárněvědnou cestu do dnešního pohraničí, které je po "pádu železné opony" opět otevřené: Co nám říká? Kdo ji překonal? A jaké příběhy se skrývají v lesích a vesnicích mezi Brnem a St. Pöltenem? Rozděluje nás odlišný jazyk? A může nás literatura sjednotit? Inspirována Kafkovými Cestovními deníky, myšlenkami W. G. Sebalda o domově a cizině, dílem Adalberta Stiftera nebo německo-českého spisovatele Hanse Watzlika vzniklá dvojjazyčná inscenace o kolektivní duši obou zemí.

Kráčíme známými poutními cestami, ale také společnou rakouskou a českou historií, jsme inspirováni texty, legendami a pohádkami, které formovaly či reflektují náš středoevropský region (Franz Kafka, W.G. Sebald, Claudio Magris, Franz Josef I. Jakub Deml, Josef Kroutvor, Josef Váchal, Jürgen Serke nebo autor krvavých románů, temný romantik Heinrich Spiesse). Místa, kde kdysi sváděli husité boje s katolíky a nichž ještě nedávno často zněly písně Falca, dnes zarůstají náletovými křovinami. 

Česky a německy.

Webové stránky inscenace: Terén: Die Reise

Foto: © Denisa Römerová