Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit
Výstava:

Přes východ na západ

10. 11. čtvrtek – 30. 11. středa

Divadlo Na zábradlí
Anenské nám. 5, Praha 1  
mapa

Útěk občanů NDR přes západoněmecké velvyslanectví v ČSSR v září 1989 

Vernisáž: čtvrtek 10. 11., 17:00
Konání výstavy: 11. – 30. 11., 10:00 – 22:00 

"Přijeli jsme za vámi, abychom vám oznámili, že váš výjezd byl dnes..." tak začal Hans-Dietrich Genscher jednu z nejznámějších vět německé novodobé historie. Ještě dnes jsou fotografie jásajícího davu z večerních hodin 30. září 1989 v Lobkovickém paláci, na zastupitelství Spolkové republiky Německo, vystavené. Pro "pražské velvyslanecké uprchlíky", jak se jim říkalo, znamenal tento moment zásadní obrat v jejich životech. V létě a na podzim 1989 opustily NDR tisíce občanů a pokoušely se vycestovat do SRN přes západoněmecká zastupitelství v Budapešti, Praze a Varšavě. Nespokojenost lidí v NDR byla velká: přetrvávající autoritářský styl vládnutí vedení SED a ignorování reforem probíhajících v Sovětském svazu, Polsku a Maďarsku vyústily v nejsilnější vlnu útěků od stavby berlínské zdi. Útěk těchto lidí je součástí pokojné revoluce roku 1989, jež vedla k pádu berlínské zdi a německo-německé hranice. Zážitkům tak zvaných velvyslaneckých běženců byla však s ohledem na revoluční dění v NDR věnována jen okrajová pozornost.

Výstava se věnuje osudům 13 osob, jež útěk zavedl do Lobkovického paláce v Praze. K opuštění NDR je vedly různé důvody. Často stály v popředí omezené možnosti profesního rozvoje. Při rozhodnutí otočit se k NDR zády hrály roli také touha po svobodném cestování, strach z pronásledování, represí a zatčení. O 32 let později vzpomínají pamětníci a pamětnice na poměry v NDR, na útěk a pobyt na západoněmeckém velvyslanectví a zamýšlejí se nad vlivem útěku na jejich současnou životní situaci. Vznikla výstava, která se dnešním pohledem dívá na události léta a podzimu roku 1989 a oživuje vzpomínky na jednu rozhodující kapitolu německo-německé i německo-české historie.

Webové stránky projektu: Ostwärts in den Westen