Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Florentina Holzinger:

Ophelia´s Got Talent

21. 10. sobota 20:00 – 22:35

Režie Florentina Holzinger
Volkstheater Wien
Arthur-Schnitzler-Platz 1, Wien  
mapa

DIVADELNÍ VÝLET DO VOLKSTHEATER WIEN

V gigantickém spektáklu Florentiny Holzinger se soubor účastní talentové soutěže, aby předvedl fyzickou studii k psychologii vody v 21. století.

"Polij se vodou, staneš se tak pramenem vesmíru." (Kenneth Anger)

Na úsvitu "věku Vodnáře", v době posunu od technologických inovací k humanitárním zájmům a kolektivní odpovědnosti, musí nevyhnutelně vyplouvat na hladinu příběhy dědiček Ofélie, aby se tam rozprostřely jako koberec z mořských řas a skryly pod ním své propastné hlubiny.

Na mokrém povrchu jeviště se trénuje, jak být Ofélií: ztělesňování zákonů, které ji obklopují, a vědomé uspokojování cizích fantazií jsou součástí ambivalentní hry, kterou Ofélie mistrovsky ovládá. Právě narativy o jejích předchůdkyních Ledě, Meluzíně, Rusalce, o nymfách, nereidách či sirénách stále ještě ovlivňují i dnešní životní příběhy. Lákají do vody jako skvostné tanečnice milující hudbu, vtahují člověka do hlubin a tam mu dávají pohlédnout do Venušina zrcadla; přesto však zůstává pravé místo jejich významu ve tmě, noří se a potápí až na dno. Až teprve proces rozkladu vyžene jejich těla na hladinu, kde plují, dokud je někdo nenajde, nebo se nerozpadnou a nesplynou s přírodou.
Voda je živlem přizpůsobování a zároveň symbolizuje schopnost expanze, nekonečnou, věčnou, nerozbornou jednotu s okolním světem.
Ženskost byla často ikonograficky spojována s vodou. A také se smrtí: postava stojící u klidného jezera je synonymem domestikace ženské subjektivity, mořská pěna vznikla jejím rozpuštěním, rybí ocas poukazuje na to, že je jí odpírána sexualita.
V prostředí oceánu plném kulturně-historických odkazů na vodní tvory a neznámé utonulé nejde jen o to, jak prostřednictvím tréninku uniknout nejistým okolnostem současnosti poznamenané katastrofickými scénáři o klimatických katastrofách, ale i o spekulace o nových formách života, které tyto okolnosti vstřebávají, proměňují, vytvářejí z nich nové bytosti.
Fluktuace, reflexe, reprodukce, léčení a násilí: v nové jevištní práci Florentiny Holzinger ve Volksbühne uskutečňuje multidisciplinární a vícegenerační soubor fyzickou studii k psychologii vody ve 21. století.

Inscenace roku!
Pozváno na Berliner Theatertreffen 2023.


Pro návštěvu představení doporučujeme minimální věk 18 let.

Upozornění pro diváky:
Inscenace obsahuje sebepoškozování, nahotu, krev, jehly, stroboskopická světla, explicitní zobrazení nebo popis fyzického nebo sexuálního násilí.

Produkce Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin a Spirit v koprodukci s Productiehuis Theater Rotterdam, Tanzquartier Wien, Arsenic Lausanne, asphalt Festival, Gessnerallee Zürich, Kampnagel Internationales Sommerfestival a DE SINGEL

V němčině a angličtině.

Webové stránky inscenace: Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz: Ophelia's Got Talent

Foto: © Nicole Marianna Wytyczak