Cenu Josefa Balvína (CJB) uděluje Pražský divadelní festival německého jazyka (PDFNJ) tvůrcům nejlepší inscenace vycházející z původně německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v dané sezóně (v časovém intervalu od 1. června do 31. května).
CJB je pojmenována po významném znalci německého divadla a brilantním překladateli německého dramatu a literatury Josefu Balvínovi, který se od roku 1998 významně podílel na utváření dramaturgie festivalu.
Cílem soutěže je podpořit umělecky kvalitní inscenace německy píšících autorů na českých scénách, přispět ke zvýšení povědomí o českém divadle v německy mluvících zemích a vystavit vítěznou inscenaci přímé konfrontaci s vybranými inscenačními počiny německy mluvících zemí.

Statut


I. Přihlášky a nominace

 1. Do soutěže o CJB může každý profesionální divadelní subjekt včetně studentských scén českých divadelních akademií přihlásit svou produkci, která vyhovuje vymezení v preambuli statutu. Nominovat inscenaci může také člen poroty nebo vedení PDFNJ.
 2. Přihlásit inscenaci je možné prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách festivalu PDFNJ, nebo na stránkách Divadelních novin (i-DN). Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zaslat i jiným vhodným způsobem (mailem, dopisem apod.) na adresu Divadelních novin.
 3. Přihláška musí obsahovat: název divadla a jeho sídlo, jména autora (autorů) inscenovaného textu (včetně autora případné předlohy, dramatizátorů nebo upravovatelů), název inscenace, kompletní inscenační tým, datum a místo premiéry, a termíny repríz. Přílohou přihlášky musí být libovolně pořízená videonahrávka inscenace. (Pokud inscenace ještě neměla premiéru, dodejte záznam porotě CJB co nejdříve po jeho pořízení.)

 
II. Průběh soutěže

 1. CJB vyhlašuje každoročně vedení PDFNJ v tisku a na webových stránkách festivalu a Divadelních novin.
 2. Přijímají se přihlášky podané do 31.5.
 3. Porota do 20. června vybere tři finálové inscenace a navrhne je k ocenění vedení PDFNJ.
 4. Vedení PDFNJ vyhlásí vítěznou inscenaci do 30. června. Cenu předají zástupci festivalu a poroty na jevišti při uvedení vítězné inscenace v rámci programu festivalu.
 5. Veškeré dotazy lze směřovat na předsedu poroty.


III. Porota

 1. Výběr inscenace na udělení CJB delegovalo vedení PDFNJ na redakci Divadelních novin.
 2. V ročníku 2022/2023 tvoří porotu: šéfredaktor DN a předseda poroty Josef Herman, Kateřina Kykalová, Anežka Pondělíčková, Petra Zachatá, redaktor Vladimír Hulec, kurátorka divadelního oddělení Národního muzea a pravidelná autorka DN pro německojazyčnou oblast Lenka Šaldová.
 3. Porota se schází podle potřeby. O návrhu vítězné inscenace rozhodne na zasedání po uzávěrce přihlášek tak, aby splnila harmonogram dle čl. II./3.
 4. Porota rozhoduje v diskusi dosažením konsensu, v případě potřeby hlasováním. V případě definitivní rovnosti hlasů rozhodne předseda poroty.

Porota v letech 2012-2016: Eva Langšádlová, Marie Reslová, Tomáš Stanislavčík, Dora Viceniková

Porota v letech 2002 - 2011: Radmila Hrdinová, Jana Machalická, Zdeněk A. Tichý, Milan Uhde

Cena Josefa Balvína - vítězné inscenace

Rok 2023

Divadlo X10, Praha
Lion Feuchtwanger: Trilogie Čekárna
   Úspěch, režie: Ondřej Štefaňák
   Oppermannovi, režie: Tereza Říhová
   Vyhnanství, režie: Kamila Polívková

Rok 2022

HaDivadlo, Brno
Marlen Haushofer: ZEĎ
režie: Kamila Polívková

Rok 2021

Studio Hrdinů, Praha
Wolfgang Borchert / Miroslav Bambušek: 
MOJE ŘÍŠE JE Z TOHOTO SVĚTA
režie: Miroslav Bambušek

Rok 2019

Komorní scéna Aréna, Ostrava
Roland Schimmelpfennig: ZIMNÍ SLUNOVRAT
režie: Adam Svozil a Kristýna Jankovcová

Rok 2018

Divadlo Na zábradlí, Praha
Thomas Bernhard: MÝCENÍ
režie: Jan Mikulášek

Rok 2017

Národní divadlo Brno, Divadlo Reduta
Rainer Werner Fassbinder: STRACH JÍST DUŠI
režie: Jan Frič

Rok 2016

Lachende Bestien, Praha
Werner Schwab: PORNOGEOGRAFIE
režie: Michal Hába

Rok 2015

Městské divadlo Kladno
Reiner Werner Fassbinder: BRÉMSKÁ SVOBODA
režie: Martin Františák

Rok 2014

Tygr v tísni, Praha
Gustav Meyrink, Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák: GOLEM
režie: Ivo Kristián Kubák

Rok 2013

Divadlo Na zábradlí, Praha, Divadlo Reduta, Brno
Franz Kafka, Dora Viceniková, Daniel Špinar: KABARET KAFKA
režie: Daniel Špinar

Rok 2012

Moravské divadlo Olomouc
Roland Schimmelpfennig: ARABSKÁ NOC
režie: Martin Glaser

Rok 2011

Divadlo Komedie
Joseph Roth / David Jařab: LEGENDA O SVATÉM PIJANOVI
režie: David Jařab

Rok 2010

Národní divadlo
Elfriede Jelinek: CO SE STALO, KDYŽ NORA OPUSTILA MANŽELA
režie: Michal Dočekal

Rok 2009

Divadlo na Vinohradech
Georg Büchner: VOJCEK
režie: Daniel Špinar

Rok 2008

Divadlo Komedie
Werner Schwab: NADVÁHA, NEDŮLEŽITÉ: NEFOREMNOST
režie: Dušan D. Pařízek

Divadlo Komedie
Franz Kafka: PROCES
režie: Dušan D. Pařízek

Rok 2007

Divadlo Komedie
Thomas Bernhard: SVĚTANÁPRAVCE
režie: Dušan D. Pařízek

Rok 2006

Národní divadlo
Arthur Schnitzler: DUŠE - KRAJINA ŠIRÁ
režie: Ivan Rajmont

Rok 2005

CED - Divadlo Husa na Provázku
Dea Loher: MODROVOUS - NADĚJE ŽEN
režie: Pavel Bad’ura

Rok 2004

Divadlo F.X. Šaldy Liberec
Roland Schimmelpfennig: ARABSKÁ NOC
režie: Martin Tichý

Rok 2003

HaDivadlo Brno
Urs Widmer: TOP DOGS
režie: Jiří Pokorný

Rok 2002

Národní divadlo Praha
Thomas Bernhard: POTRTÉT UMĚLCE JAKO STARÉHO MUŽE (MINETTI)
režie: Otomar Krejča