Význam a obsah projektu

Festival je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska i Lichtenštejnska. Spolupracuje především s věhlasnými soubory a divadelními tvůrci a klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu.
Festival je podporován nejvýznamnějšími tuzemskými i zahraničními institucemi a je považován za významnou událost v kulturních vztazích mezi Českou republikou a sousedními zeměmi. To dokládají i pozvání na vrcholná společensko-politická setkání pořádaná ambasádami zúčastněných zemí, např. při návštěvě spolkového prezidenta.
Úspěšná realizace 26 klasických a jednoho on-line ročníku provázená vysokým zájmem diváků i médií v obou formách, je důkazem potřebnosti, jedinečnosti a nezastupitelnosti tohoto projektu. Vedle uměleckého přínosu má příznivý vliv i na vývoj mezinárodních vztahů v oblasti společenské, diplomatické, vzdělávací i z hlediska cestovního ruchu. 

Historie

V roce 2023 bude festival prezentovat již 28. ročník. Založen byl v roce 1996 spisovatelem a dramatikem Pavlem Kohoutem, původně jako Německé divadlo v Praze. Od roku 1997 byla ředitelkou festivalu Jitka Jílková, která za svoji profesní činnost obdržela rakouské i německé státní vyznamenání, vedení festivalu převzal od ledna 2021 dosavadní šéfdramaturg Petr Štědroň. Během pětadvacetileté historie festivalu se v Praze představili uznávaní režiséři jako George Tabori, Robert Wilson, Andreas Kriegenburg, Luk Perceval, Christoph Marthaler, Frank Castorf, Thomas Ostermeier, Martin Kušej, Herbert Fritsch, René Pollesch, Stephan Kimmig nebo Antú Romero Nunes, slavné herecké osobnosti – např. Klaus Maria Brandauer, Bruno Ganz, Josef Hader, Sophie Rois, Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Sandra Hüller, Ursina Lardi, Samuel Finzi, Markus John, Devid Striesow, André Jung, Sebastian Blomberg a celá řada renomovaných divadelních souborů, mezi něž patří zejména Deutsches Theater Berlin, Schaubühne Berlin, Berliner Ensemble, Thalia Theater Hamburg, Burgtheater Wien, Schauspielhaus Zürich, Münchner Kammerspiele, Volksbühne Berlin, Maxim Gorki Theater a mnoho dalších, v neposlední řadě i soubory nezávislé scény jako She She Pop, Rimini Protokoll nebo International Institute of Political Murder.

Dramaturgie

Současné umělecké vedení festivalu zastupuje především ředitel (a zároveň dramaturg) Petr Štědroň, který je zároveň ředitelem Divadla Na zábradlí, a emeritní ředitelka a dramaturgyně Jitka Jílková. Dramaturgie se zaměřuje na divadelní počiny vynikající ať už novátorskými režijními postupy, netradičním dramaturgickým výběrem či výkladem, scénografií nebo technologickým zpracováním, samozřejmě s důrazem na hereckou kvalitu. Bohatý výběr v divadelně velmi výrazné oblasti je však limitován finančními a technickými podmínkami. Festival také vstupuje do vybraných projektů jako koproducent.
Již v několika případech byla inscenace vybraná dramaturgií festivalu následně vyhlášená odborným časopisem Theater heute jako inscenace roku (Hořké slzy Petry Kantové – Residenztheater, r. 2012, Co je venku, do toho mi nic není – Maxim Gorki Theater, r. 2014, Směšná temnota – Burgtheater Wien, r. 2015).  
V několika posledních letech byla festivalová inscenace vyhlášena časopisem Svět a divadlo v anketě kritiků za Největší zážitek roku ze zahraničního divadla – v roce 2016 a 2018 suverénně zaujaly první místo inscenace Hamlet, resp. Richard III. v režii Thomase Ostermeiera a v podání berlínského souboru Schaubühne am Lehniner Platz, v roce 2019 zvítězila inscenace režiséra Dušana D. Pařízka a vídeňského Volkstheateru s názvem Štěstí a pád krále Otakara a v roce 2020 Marie Stuartovna v režii Anne Lenk z Deutsches Theater Berlín.
Festival poskytuje dlouhodobý kontinuální přehled o vývoji divadla v sousedních německy mluvících zemích a poukazuje na moderní a nejnovější trendy v tamní oblasti. Umožňuje nejen konfrontaci, ale i inspiraci pro české divadelní prostředí, a snaží se tak příznivě ovlivnit vývoj tuzemského kulturního prostředí. Vliv festivalu se očividně projevuje v dramaturgii českých divadelních souborů, které do svého repertoáru stále více zařazují německou dramatiku.

Cena Josefa Balvína a doprovodné akce

Každoročně uděluje festival Cenu Josefa Balvína (původně Cena MAX, přejmenována na počest dlouholetého dramaturga festivalu a překladatele Josefa Balvína) nejlepší české inscenaci německy psaného divadelního textu a vítěznou produkci zařazuje do programové nabídky, opatřenou německými titulky. O udělení ceny rozhoduje nově od sezóny 2016/17 porota Divadelních novin. Postupem let je počet přihlášených inscenací do soutěže stále větší, což dokládá stoupající popularitu v uvádění německy psaných her u českých inscenátorů. V roce 2022 získala Cenu Josefa Balvína inscenace brněnského HaDivadla Zeď v režii Kamily Polívkové.
Hlavní program doprovázejí výstavy, videoinstalace, oblíbené divadelní výlety za nepřenositelnými inscenacemi, odborné přednášky a menší česko-německé projekty, jako je prezentace nové dramatiky prostřednictvím inscenovaného čtení nebo divadelní produkce partnerských kulturních společností. Během festivalu se vždy uskuteční několik diskusí s publikem a herci, režiséry, autory a dalšími tvůrci.

Diváci festivalu

Všechna představení jsou tlumočena prostřednictvím titulků nebo sluchátek, proto jsou festivalové produkce dostupné i divákům, kteří nemluví německy (české produkce tlumočíme do němčiny). Programové složení je velmi různorodé a nabízí prostor pro všechny sociální vrstvy a věkové kategorie. Festivalová představení navštěvují žáci a studenti středních i vysokých škol, novináři, diplomaté a zástupci institucí, lidé na vozíku i nevidomí, senioři, herci a režiséři, politici, manažeři a šéfové firem, čeští emigranti, diváci ze Slovenska, Rakouska, Německa i Švýcarska. Festival si tak za dobu své existence vybudoval velmi silnou diváckou základnu. V závislosti na počtu představení a kapacitě daných sálů navštíví festival v každém roce 3 000 - 5 000 diváků, návštěvnost pravidelně dosahuje 95–100%. Při on-line verzi festivalu v roce 2020 jsme dokonce zaznamenali téměř 9.000 zhlédnutí inscenací.

Partneři festivalu a spolupráce

Festival spolupracuje na různých úrovních s mnoha organizacemi národními i nadnárodními. Mezi nejvýznamnější instituce, které festival dlouhodobě podporují finančně, a bez nichž by nebyla realizace festivalu vůbec možná, patří Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Česko-německý fond budoucnosti a Goethe-Institut, se kterým festival velice často spolupracuje i organizačně.
Festival má řadu partnerských společností i v oblasti programové a vzdělávací. Vedle divadelních domů (Národní divadlo, DOX, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Archa), menších divadelních spolků (Divadlo Letí) a kulturních organizací (Rakouské kulturní fórum, Institut umění, Dilia, Aura-Pont) jsou to zejména střední a vysoké školy jako je Německá škola v Praze, DAMU, Katedra germanistiky FF UK, Universität Wien a mnoho dalších.
Prestiž festivalu podtrhuje i trvalá podpora velvyslanectví všech zainteresovaných zemí. 

Mezinárodní porota udělila našemu festivalu prestižní značku EFFE – Europe for Festivals –  Festivals for Europe. Tato mezinárodní festivalová platforma, iniciovaná Evropskou asociací festivalů (European Festivals Association), spojuje festivaly, které se důrazně zavázaly k podpoře umění, jejich komunit a evropských hodnot. Udělení značky EFFE je uznáním vysoké kvality těchto festivalů a jejich každodenní lokální práce po celé Evropě.

 


Výroční zprávy

Výroční a závěrečná zpráva 2021

Výroční a závěrečná zpráva 2020

Výroční a závěrečná zpráva 2019

Výroční a závěrečná zpráva 2018

Výroční a závěrečná zpráva 2017

Výroční a závěrečná zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011