Význam a obsah projektu

Festival je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska a Lichtenštejnska. Spolupracuje především s nejvěhlasnějšími soubory a divadelními tvůrci a klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu.
Festival je podporován nejvýznamnějšími tuzemskými i zahraničními institucemi, každoročně mu poskytují záštitu nejvyšší představitelé všech zúčastněných zemí a je považován za významnou událost v kulturních vztazích mezi Českou republikou a sousedními zeměmi.
Festival úspěšnou realizací 24 ročníků, spojenou s vysokým zájmem diváků i médií, dokládá potřebnost, jedinečnost a nezastupitelnost tohoto projektu. Vedle uměleckého přínosu má příznivý vliv i na vývoj mezinárodních vztahů v oblasti společenské, diplomatické, vzdělávací i z hlediska cestovního ruchu.

Historie

V roce 2020 bude festival prezentovat již 25. ročník. Založen byl v roce 1996 spisovatelem a dramatikem Pavlem Kohoutem, původně jako Německé divadlo v Praze. Od roku 1997 je ředitelkou festivalu Jitka Jílková, která za svoji profesní činnost obdržela rakouské i německé státní vyznamenání. Za dobu více než dvacetileté historie festivalu se v Praze představili uznávaní režiséři jako George Tabori, Robert Wilson, Andreas Kriegenburg, Luk Perceval, Christoph Marthaler, Frank Castorf, Thomas Ostermeier, Martin Kušej, Herbert Fritsch, René Pollesch, Stephan Kimmig nebo Antú Romero Nunes, slavné herecké osobnosti – např. Klaus Maria Brandauer, Bruno Ganz, Josef Hader, Sophie Rois, Lars Eidinger, Corinna Harfouch či v posledním ročníku plejáda hvězd Sandra Hüller, Ursina Lardi, Samuel Finzi, Markus John a celá řada renomovaných divadelních souborů, mezi něž patří zejména Deutsches Theater Berlin, Schaubühne Berlin, Berliner Ensemble, Thalia Theater Hamburg, Burgtheater Wien, Schauspielhaus Zürich, Münchner Kammerspiele, Volksbühne Berlin, Maxim Gorki Theater a mnoho dalších, v neposlední řadě i soubory nezávislé scény jako She She Pop, Rimini Protokoll nebo International Institute of Political Murder.

Dramaturgie

Současné umělecké vedení festivalu zastupuje především šéfdramaturg Petr Štědroň, který je zároveň ředitelem Divadla Na zábradlí, a ředitelka festivalu Jitka Jílková. Dramaturgie se zaměřuje na divadelní počiny vynikající ať už novátorskými režijními postupy, netradičním dramaturgickým výběrem či výkladem, scénografií nebo technologickým zpracováním, samozřejmě s důrazem na hereckou kvalitu. Bohatý výběr v divadelně velmi výrazné oblasti je však limitován finančními a technickými podmínkami. Festival také vstupuje do vybraných projektů jako koproducent.
Již v několika případech byla inscenace vybraná dramaturgií festialu do programu aktuálního ročníku následně vyhlášená odborným časopisem theater heute jako inscenace roku (Hořké slzy Petry Kantové – Residenztheater, r. 2012; Co je venku, do toho mi nic není – Maxim Gorki Theater, r. 2014; Směšná temnota - Burgtheater, r. 2015). V posledních letech byla festivalová inscenace několikrát vyhlášena časopisem Svět a divadlo v anketě kritiků za Největší zážitek roku ze zahraničního divadla (Co je venku, do toho mi nic není – Maxim Gorki Theater, r. 2014; Směšná temnota – Burgtheater Wien; r. 2015, Hamlet - Schaubühne Berlin, r. 2016; Richard III. - Schaubühne Berlin, r. 2018; Štěstí a pád krále Otakara - Volkstheater Wien, r. 2019).
Festival poskytuje dlouhodobý kontinuální přehled o vývoji divadla v sousedních německy mluvících zemích a poukazuje na moderní a nejnovější trendy v tamní oblasti. Umožňuje nejen konfrontaci, ale i inspiraci pro české divadelní prostředí, a snaží se tak příznivě ovlivnit vývoj tuzemského kulturního prostředí.

Cena Josefa Balvína a doprovodné akce

Každoročně uděluje festival Cenu Josefa Balvína (původně Cena MAX, přejmenována na počest dlouholetého dramaturga festivalu Josefa Balvína) nejlepší české inscenaci německy psaného divadelního textu a vítěznou produkci zařazuje do programové nabídky, opatřenou německými titulky.
Hlavní program doprovázejí výstavy, videoinstalace, divadelní výlety, odborné přednášky a menší česko-německé projekty, jako je prezentace nové dramatiky prostřednictvím inscenovaného čtení nebo divadelní produkce partnerských kulturních společností. Během festivalu se vždy uskuteční několik diskusí s publikem a herci, režiséry, autory a dalšími tvůrci.

Diváci festivalu

Všechna představení jsou tlumočena prostřednictvím titulků nebo sluchátek, proto jsou festivalové produkce dostupné i divákům, kteří nemluví německy (navíc české produkce tlumočíme do němčiny). Programové složení je velmi různorodé a nabízí prostor pro všechny sociální vrstvy a věkové kategorie. Festivalová představení navštěvují žáci a studenti středních i vysokých škol, novináři, diplomaté a zástupci institucí, lidé na vozíku i nevidomí, senioři, herci a režiséři, politici, manažeři a šéfové firem, čeští emigranti, diváci ze Slovenska, Rakouska, Německa i Švýcarska... Festival si tak za dobu své existence vybudoval velmi silnou diváckou základnu. V závislosti na počtu představení a kapacitě daných sálů navštíví festival v každém roce kolem 5 000 diváků, celkově tedy festivalová představení zhlédla již téměř stovka tisíc diváků. Návštěvnost každoročně dosahuje 90 – 100%.

Partneři festivalu a spolupráce

Festival spolupracuje na různých úrovních s mnoha organizacemi národními i nadnárodními. Mezi nejvýznamnější instituce, které festival dlouhodobě podporují finančně, a bez nichž by nebyla realizace festivalu vůbec možná, patří Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Česko-německý fond budoucnosti a Goethe-Institut, se kterým festival velice často spolupracuje i organizačně. Z finančních partnerů z obchodní sféry je to pak především společnost Pražská energetika a Privat Bank.
Festival má řadu partnerských společností i v oblasti programové a vzdělávací. Vedle divadelních domů (Národní divadlo, Divadlo Archa), menších divadelních spolků (Divadlo Letí) a kulturních organizací (Rakouské kulturní fórum, Institut umění, Dilia, Aura-Pont) jsou to zejména střední a vysoké školy jako je Německá škola v Praze, DAMU, Katedra germanistiky FF UK, Universität Wien a mnoho dalších.
Prestiž festivalu podtrhuje i trvalá podpora velvyslanectví všech zainteresovaných zemí.

Finance a vstupné

Finanční náročnost projektu je poměrně vysoká, což je dáno honorářovými požadavky násobně vyššími než u tuzemských produkcí, nájmy velkých divadelních domů a technickými podmínkami zahraničních inscenací. V souvislosti s hostováním zahraničních souborů tvoří významné nákladové položky také ubytování, doprava, transport dekorací, tantiémy, překlady a tlumočnická technika, k nim pak přibývají provozní a osobní náklady a propagace. Běžný festivalový ročník zahrnující alespoň tři velké a několik menších produkcí vyžaduje náklady ve výši od 600 tisíc Euro.
Pro zajištění finančního pokrytí nákladů je nezbytné vícezdrojové financování festivalu. Bez zásadní dotační podpory již zmiňovaných institucí by nebylo možné festival vůbec realizovat, obzvláště, kdy jsou příspěvky ze strany sponzorů zásadním způsobem všeobecně snižovány. V rámci dotačních řízení z veřejných rozpočtů a zahraničních fondů a nadací je v současné době zajišťováno téměř 90% rozpočtu.
Vlastní finanční podíl, tedy příjmy ze vstupného, tvoří bohužel velmi malou část příjmů, přibližně 5% z celkového rozpočtu. Vzhledem k vysoké nákladnosti hostování zahraničních souborů je nutné cenu vstupenku z velké části dotovat. Z důvodu cenové dostupnosti všem sociálním vrstvám diváků je snahou festivalu udržet průměrnou cenu vstupenky mezi 300 a 400, navíc poskytujeme 50% slevu studentům, seniorům a tělesně postiženým divákům; studentům středních a vysokých škol pak umožňujeme také zvýhodněnou permanentní vstupenku na celý festival, tzv. Festival-pas.

Mediální ohlas

Festivalu se dostává velké pozornosti odborné divadelní kritiky i dalších novinářů. Na každý ročník se akredituje na sedmdesát zástupců médií z Česka i zahraničí. Rozhovory s organizátory nebo hosty festivalu, recenze a další ohlasy se pravidelně objevují ve všech hlavních denících, veřejnoprávní televizi i rozhlase, na významných zpravodajských serverech i v celé řadě časopisů jako je Respekt, Reflex, Týden, Divadelní noviny, Svět a divadlo a dalších.
V rámci mediální kampaně spolupracuje festival s několika mediálními partnery z oblasti televizní, rozhlasové, internetové a outdoorové i tištěnými médii. K těm dlouhodobým patří Česká televize, Český rozhlas, Radio 1, Echo24 a jiné.

 


Výroční zprávy

Výroční a závěrečná zpráva 2019

Výroční a závěrečná zpráva 2018

Výroční a závěrečná zpráva 2017

Výroční a závěrečná zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011